Tin tức
Site map Góp ý Website Liên hệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin trong ngành
Tin địa phương
Tin HQ Đắk Lắk
Thông tin đấu thầu
BẢNG TỶ GIÁ TÍNH THUẾ XNK
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cập nhật ngày
24/01/2019
USD 23.155,00 VNĐ
EUR 26.280,04 VNĐ
GBP 30.178,85 VNĐ
HKD 2.935,32 VNĐ
JPY 206,08 VNĐ
CHF 23.179,18 VNĐ
AUD 16.382,58 VNĐ
CAD 17.284,36 VNĐ
SGD 16.975,37 VNĐ
THB 716,30 VNĐ
DKK 3.482,61 VNĐ
INR 324,64 VNĐ
KRW 20,24 VNĐ
KWD 76.306,34 VNĐ
MYR 5.574,77 VNĐ
NOK 2.667,02 VNĐ
RUB 350,55 VNĐ
SAR 6.171,16 VNĐ
SEK 2.541,57 VNĐ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập : 4019344
Trực tuyến : 9
Tin HQ Đắk Lắk Hôm nay : 24-01-2019
Chi cục Hải quan Đà Lạt thực hiện hiệu quả 4 chỉ tiêu tăng trưởng năm 2017
Cập nhật : 07:35:08 02-01-2018

Đầu năm 2017, Đảng ủy Cục đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 10/01/2017, theo đó đề ra mục tiêu cho Chi cục thực hiện các chỉ tiêu: số tờ khai (tăng 6%), Doanh nghiệp (10%), Kim ngạch (10%), Số thu từ ngân sách nhà nước (32%) so với năm 2016. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, hết sức khó khăn. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và công tác thu NSNN hàng năm, Chi cục Hải quan Đà Lạt đã cụ thể hóa thành chương trình hành động để triển khai nghị quyết này, với các giải pháp xuyên suốt, trọng tâm cụ thể:         

 

Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, của UBND tỉnh Lâm Đồng, động viên doanh nghiệp XNK trên địa bàn kê khai thủ tục hải quan, nộp thuế tại Chi cục.

- Căn cứ vào địa bàn quản lý, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp, thu thập thông tin về mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên cũng như dự kiến trong thời gian tới, những khó khăn vướng mắc hiện tại hoặc dự kiến phát sinh để có tham mưu cho lãnh đạo hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, tuyệt đối không vì khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoặc sự bất lợi về địa lý mà doanh nghiệp phải làm thủ tục tại Hải quan địa phương khác.

- Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu nhưng chưa làm thủ tục tại đơn vị, phân cho một nhóm công chức thu thập thông tin về doanh nghiệp, mặt hàng, loại hình xuất nhập khẩu, tờ khai, số kim ngạch, số thuế nộp NSNN phát sinh, từ đó nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa, chuẩn bị nội dung tuyên truyền, hướng dẫn một cách đầy đủ từ quy định về chính sách, đến hồ sơ, thủ tục, cách thức khai báo…xây dựng kế hoạch tiếp cận doanh nghiệp bằng phương thức phù hợp, ưu tiên các doanh nghiệp có số tờ khai, kim ngạch, thuế từ cao đến thấp.

- Chủ động liên hệ với các cơ quan trên địa bàn như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý nguồn vốn hỗ trợ ODA để nắm bắt thêm thông tin về Doanh nghiệp, dự án nhất là các Dự án mới, dự án mở rộng, tăng vốn đầu tư… từ đó tiếp cận, tuyên truyền.  

- Rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt là khâu kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa; khai thác và tra cứu các giấy tờ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, giấy phép của các Bộ Ngành đã kết nối trên Hệ thống Một cửa quốc gia để phục vụ thông quan nhanh chóng, kịp thời; Tiếp tục triển khai việc ghi nhận thời gian kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá từ đó tìm ra nguyên nhân của sự chậm trễ, có giải pháp khắc phục hoặc chấn chỉnh.

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và nộp hồ sơ thông qua hệ thống thông quan điện tử, các chương trình vệ tinh, dịch vụ công trực tuyến, nộp thuế và các khoản thu khác thông qua hệ thống ngân hàng thương mại có phối hợp thu với cơ quan Hải quan; triển khai quyết liệt việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 của Tổng cục Hải quan, Quyết định số 553/QĐ-HQĐL ngày 17/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai báo hải quan, hồ sơ, thủ tục, chính sách, chế độ đảm bảo rõ ràng, đầy đủ…. Tuyệt đối không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần để được hỗ trợ, hướng dẫn một vấn đề, một lô hàng; phối hợp với hải quan cửa khẩu xuất, cửa khẩu nhập trong xử lý vướng mắc phát sinh mà doanh nghiệp gặp phải.

- Bằng những hình thức phù hợp, kịp thời thông tin đến doanh nghiệp các quy định, quy trình mới liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, công tác quản lý thuế, xuất xứ, phân tích phân loại hàng hoá, tham vấn giá...; xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan theo đúng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, nhất là các quy định nếu doanh nghiệp không nắm rõ thì dễ xảy ra vi phạm.

- Duy trì và vận hành thông suốt Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời sử dụng hiệu quả các chương trình chức năng trong hệ thống nhằm giảm thời gian thông quan và tăng cường khả năng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Chi cục; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa tại Cục, Cơ chế một cửa tại Chi cục và triển khai thực hiện thông suốt Dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế.- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, trang thông tin điện tử (Website) của Cục Hải quan Đắk Lắk... tiếp tục tuyên truyền quảng bá về chức năng, nhiệm vụ, hình ảnh, hoạt động của Chi cục đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

* Kết quả triển khai tính đến ngày 31/12/2017:

- Tổng số doanh nghiệp: 151, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016; đạt 113% chỉ tiêu năm 2017 của Chi cục.

- Tổng số tờ khai: 11.419 bộ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2016; đạt 102% chỉ tiêu năm 2017 của Chi cục.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: 761,28 triệu USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016; đạt 133% chỉ tiêu năm 2017 của Chi cục.

- Số thu NSNN: 460,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 188% so với chỉ tiêu BTC giao; bằng 121% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Lâm Đồng giao và bằng 101% so với chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan tỉnh giao.

Đạt được kết quả trên, là sự nỗ lực phấn đấu, thống nhất đồng lòng của tập thể Lãnh đạo, công chức, nhân viên trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt nhờ chủ trương đúng đắn được đề ra ngay từ đầu năm của Đảng ủy Cục, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, hỗ trợ phối hợp của các Phòng ban thuộc Cục và UBND tỉnh Lâm Đồng qua đó giúp Chi cục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2017, tạo tiền đề và niềm tin để tiếp tục triển khai cho năm 2018.

                                                                                                    Trần Thanh Hòa

Tin HQ Đắk Lắk ...
Tìm kiếm : - - -
DỊCH VỤ HẢI QUAN
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
01 [6/9/2018]

 Văn bản thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018./.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 [11/7/2018]

 Phiếu đánh gía thực hiện cam kết tuyên ngôn phục vụ khách hàng./.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
94/2018/NĐ-CP [30/6/2018]
Quy định về Nghiệp vụ Quản lý nợ công
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
50/2018/TT-BTC [23/5/2018]

 Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
59/2018/NĐ-CP [20/4/2018]

        Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
38/2018/TT-BTC [20/4/2018]

 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
39/2018/TT-BTC [20/4/2018]

 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tin tức Văn bản Thủ tục HQ Hỏi đáp Giới thiệu Liên hệ Góp ý Sitemap
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN ĐẮK LẮK
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Nhuận - Cục trưởng.
Bản quyền © 2009, Cục Hải Quan Đắk Lắk.
CỤC HẢI QUAN ĐẮK LẮK